Protokoll utskottssammanträde 2018/19:1

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:1

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:1

DATUM

2018-10-02

TID

11.30–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Talmannen hade kallat utskottet till sammanträde denna dag
kl. 11.30.

Kammaren valde följande ledamöter och suppleanter i socialförsäkringsutskottet

Ledamöter

Rikard Larsson (S)

Johan Forssell (M)

Carina Ohlsson (S)

Katarina Brännström (M)

Paula Bieler (SD)

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

Hans Eklind (KD)

Björn Petersson (S)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Maria Ferm (MP)

Arin Karapet (M)

Suppleanter

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

Marianne Pettersson (S)

Josefin Malmqvist (M)

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

§ 1

Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av Carina Ohlsson (S), som varit ledamot av riksdagen längst av de närvarande ledamöterna.

§ 2

Upprop

Ledamöter och suppleanter ropades upp.

§ 3

Val av ordförande

Johan Forssell (M) valdes till ordförande.

Carina Ohlsson (S) överlämnade åt ordföranden att leda sammanträdet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Rikard Larsson (S) valdes till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Presentation

Ledamöter, suppleanter och kanslipersonal presenterade sig.

§ 6

Information till nya ledamöter

Utskottet bestämde att det ska hållas ett informationsmöte för de nya ledamöterna och suppleanterna torsdagen den 4 oktober 2018 kl. 10.00 i utskottets sessionssal.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 9 oktober 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:1

§ 1–7

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Johan Forssell (M), ordf.

X

Rikard Larsson (S), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Paula Bieler (SD)

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

Hans Eklind (KD)

X

Björn Petersson (S)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

Maria Ferm (MP)

X

Arin Karapet (M)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

Ann-Sofie Alm (M)

O

Marianne Pettersson (S)

X

Josefin Malmqvist (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

O

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

O

Annika Hirvonen Falk (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.