Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:20

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

2019-02-07

TID

10.00–10.59

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:19.

§ 2

Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser (AU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:10 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:AU4.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 3

  • Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i Förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget (AU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:13 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:AU5.

V-ledamoten anmälde en reservation.

§ 4

Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen (AU6)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kopplingar mellan arbetslöshetskassor och närliggande organisationer

Generaldirektör Peter Ekborg med medarbetare vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen informerade om rapporten Kopplingar mellan arbetslöshetskassor och närliggande organisationer (2018:2).

§ 6

Kopplingar mellan arbetslöshetskassor och närliggande organisationer

Ordföranden Harald Petersson med medarbetare vid Sveriges a-kassor
kommenterade rapporten Kopplingar mellan arbetslöshetskassor och närliggande organisationer (2018:2).

§ 7

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9 av justitieutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Inbjudan till Riksrevisionen onsdagen den 10 april 2019
kl. 12.00-14.00

Kanslichefen anmälde inbjudan till Riksrevisionen onsdagen den 10 april 2019 kl. 12.00-14.00 (bilaga 2, dnr 1424-2018/19).

§ 9

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen samt inkomna förfrågningar.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 12 februari 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:20

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7-10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

X

X

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

X

X

X

Jessica Polfjärd (M)

X

X

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

X

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

X

X

Helén Pettersson (S)

Martin Ådahl (C)

X

X

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

X

X

X

Ellen Juntti (M)

Ebba Hermansson (SD)

X

X

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

X

X

Annelie Karlsson (S)

Alexander Christiansson (SD)

X

X

X

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

X

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

X

X

X

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

O

O

Ciczie Weidby (V)

O

O

O

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Vakant (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Vakant (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.