Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Finansutskottets protokoll 2018/19:20Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:20

Datum

2018-12-18

Tid

kl. 11.00 - 11.27

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Gräsrotsfinansiering

Information

Finansmarknadsminister Per Bolund informerade om COM(2018) 99 och COM(2018) 113 (dnr. 960-2018/19).

§ 2

Övriga aktuella EU-frågor

Information

- Brexit

- Gränsöverskridande distribution av fonder

- Gränsöverskridande betalningar och valutaväxling

Finansmarknadsminister Per Bolund informerade och svarade på ledamöternas frågor.

§ 3

Finansinspektionens arbete

Information

Finansmarknadsminister Per Bolund informerade och svarade på ledamöternas frågor.

§ 4

Anmälningar

- OECD Parliamentary Days 13-15 februari i Paris.

- Möte med kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen (ansvarig för portföljen Sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft) 14 januari fr.o.m. kl. 14 – Anmäl intresse av deltagande till kansliet senast 10 januari.

- Utskottet beslöt att inhämta kompletterande information om Finansinspektionens arbete från myndigheten vid lämpligt tillfälle efter juluppehållet.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:19.

§ 6

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2018/19:1 UO2 och motioner.

S-, V- och MP-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

SD-, C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

S-, V-, MP-, SD-, C- och L-ledamöterna avstod från att ta ställning i fråga om budgetbeslutet.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU2.

§ 7

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2018/19:1 UO25 och motioner.

S-, V- och MP-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

SD-, C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

S-, V-, MP-, SD-, C- och L-ledamöterna avstod från att ta ställning i fråga om budgetbeslutet.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU3.

§ 8

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2018/19:1 UO26 och motioner.

L-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

L-ledamoten avstod från att ta ställning i fråga om budgetbeslutet.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU4.

§ 9

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2018/19:1 UO27 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU5.

§ 10

Nästa sammanträde

Fredagen den 21 december kl. 08.45

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:20

– – –

§ 1-7

§ 8-10

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

-

-

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

X

X

Gunilla Carlsson (S)

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

O

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

Eva Lindh (S)

O

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

O

Ida Gabrielsson (V)

O

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

O

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Fredrik Stenberg (S)

O

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.