Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Justitieutskottets protokoll 2018/19:20

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

2019-03-07

TID

10.00-11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Genomförande av rättshjälpsdirektivet (JuU20)

Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare informerade.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:19.

§ 3

Polisfrågor (JuU10)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018.

Ärendet bordlades.

§ 4

Processrättsliga frågor (JuU12)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018.

Ärendet bordlades.

§ 5

Mottagande av motionsyrkanden

Utskottet beslutade att ta emot motionerna 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 17, 2018/19:2845 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1 och 2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 11 från socialförsäkringsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Våldsbrott och brottsoffer (JuU14)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018.

Ärendet bordlades.

§ 7

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 3.

§ 9

Besök av arbetsgrupp från OECD

Utskottet beslutade att delta vid ett besök av en delegation från OECD den 12 juni 2019.
Ledamöterna Katja Nyberg (SD) och Gustaf Lantz (S) avser delta i besöket.

§ 10

Nästa sammanträde

Torsdagen den 14 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 14 mars 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:20

§ 1

§ 2-5

§ 6

§ 7-10

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

-

-

-

-

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

X

Johan Hedin (C)

-

-

-

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

X

X

Juno Blom (L)

X

X

X

X

Henrik Vinge (SD)

X

X

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

-

-

-

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

O

O

Sten Bergheden (M)

Hans Hoff (S)

Josefin Malmqvist (M)

X

X

X

X

Richard Jomshoff (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

X

X

Jessica Thunander (V)

Arin Karapet (M)

Alexandra Anstrell (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

O

O

O

Johan Pehrson (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Karolina Skog (MP)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Helena Vilhelmsson (C)

O

X

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-02-27

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.