Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:20

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

2019-01-31

TID

10.30–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:19.

§ 2

Information av Socialdepartementet

Statssekreterare Roger Mörtvik med medarbetare informerade om regeringens förslag till åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit.

§ 3

Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd (SfU13)

Utskottet behandlade skrivelserna 2018/19:14 och 2018/19:27 samt motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Socialavgifter (SfU15)

Utskottet behandlade motioner om socialavgifter.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 februari 2019 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 7 februari 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:20

§ 1–5

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Johan Forssell (M), ordf.

X

Rikard Larsson (S), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Paula Bieler (SD)

Teresa Carvalho (S)

X

Solveig Zander (C)

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

Julia Kronlid (SD)

X

Kadir Kasirga (S)

X

Hans Eklind (KD)

X

Björn Petersson (S)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

Mats Berglund (MP)

X

Arin Karapet (M)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

O

Marianne Pettersson (S)

O

Josefin Malmqvist (M)

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Jimmy Loord (KD)

Sofia Damm (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.