Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:20

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

2019-02-07

TID

09:30–09:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:19.

§ 2

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (UU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till yttrande 2018/19:UU1y.

Ärendet bordlades.

§ 3

Offentlig förvaltning (UU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till yttrande 2018/19:UU2y.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 5

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:

– Pyry Niemi (S) och Margareta Cederfelt (M) deltar vid GUSP/GSFP-konferensen i Bukarest den 7-8 mars 2019.

Utskottet informerades om att:

– EU-minister Hans Dahlgren kommer till utskottet tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11:00 för en föredragning om Brexit och processen kring EU:s framtidsfrågor.

– utskottet tar emot Jose Samaniego, UNHCR:s representant för situationen i Venezuela, onsdagen den 13 februari 2019 kl. 16:00-16:50.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11:00.

Vid protokollet

Martin Broberg

Justeras den 12 februari 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:20

§ 1

§ 2

§ 3-6

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Vice ordförande)

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Ordförande)

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

Margareta Cederfelt (M)

X

O

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

Lars Adaktusson (KD)

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

X

Alice Bah Kuhnke (MP)

X

X

X

Johanna Jönsson (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

Magdalena Schröder (M)

O

X

O

Jamal El-Haj (S)

X

X

X

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

O

O

O

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

X

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Tobias Billström (M)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Maria Gardfjell (MP)

Magnus Ek (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.