Protokoll utskottssammanträde 2018/19:21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:21

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:21

DATUM

2019-02-12

TID

11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:20.

§ 2

Integration (AU7)

  • Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

  • Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU8)
  • Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inbjudan till Europaparlamentets konferens Women´s power in politics med anledning av Internationella kvinnodagen, Bryssel
7 mars 2019

Utskottet behandlade fråga om deltagande.

Utskottet beslutade att ledamöter från utskottet kan delta.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde förändringar på sammanträdesplanen.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
5 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 mars 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:21

§1–2

§ 3

§ 4–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

X

X

Jessica Polfjärd (M)

X

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

X

Martin Ådahl (C)

X

X

X

Ali Esbati (V)

O

O

O

Ellen Juntti (M)

Ebba Hermansson (SD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

O

X

Serkan Köse (S)

X

X

X

Alexander Christiansson (SD)

O

O

O

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

O

O

O

Hanif Bali (M)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

O

O

O

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

O

O

Ciczie Weidby (V)

X

X

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

O

X

O

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Vakant (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.