Protokoll utskottssammanträde 2018/19:22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:22

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:22

DATUM

2019-03-12

TID

11.00 – 12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Dubbla beredningstillfällen

Utskottet beslutade att med start nu under våren börja arbeta med s.k. dubbla beredningstillfällen innan betänkanden justeras.

§ 2

Öppet hus

Kanslichefen meddelade att öppet hus kommer att hållas i samband med Kulturnatt Stockholm lördagen den 27 april 2019 kl. 18.00–00.00.

§ 3

Veterandag 15 maj 2019

Kanslichefen anmälde att den s.k. veterandagen i år äger rum onsdagen den 15 maj 2019 kl. 14.30–15.30.

§ 4

Information från miljö- och klimatministern

Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 11.15 informerar miljö- och klimatminister Isabella Lövin om arbetet med utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget och dess slutbetänkande Biojet för flyget (SOU 2019:11).

§ 5

Information från Greenpeace

Kanslichefen meddelade att Greenpeace informerar utskottet om sin verksamhet torsdagen den 2 maj 2019.

§ 6

Offentlig utfrågning om skogen

Ordförande uppmanade utskottet att lämna in frågeställningar och förslag på inbjudna talare och övriga medverkande till presidiet eller kansliet.

§ 7

Kommande länsresa

Utskottet beslutade att genomföra en länsresa till Norrbotten den 26-28 augusti 2019.

§ 8

Avtackning

Ordförande tackade utskottsassistenten Karin Lisshamre med anledning av att hon kommer att vara tjänstledig från sin tjänst vid miljö- och jordbruksutskottets kansli.

§ 9

Uppvaktning

Representanter från Sweden Food Arena uppvaktade utskottet och presenterade sin verksamhet.

§ 10

Uppvaktning

Representanter från Eldrimner – nationellt resurscentrum för mathantverk, uppvaktade utskottet och presenterade sin verksamhet.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 mars 2019 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 26 mars 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:22

§ 1 – 8

§ 9 – 11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

Betty Malmberg (M)

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

X

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

O

O

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.