Protokoll utskottssammanträde 2018/19:22

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:22

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:22

DATUM

2019-02-14

TID

09:30–11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:21.

§ 2

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (UU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:15 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:UU1y.

M- och KD-ledamöterna anmälde avvikande mening. SD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 3

Offentlig förvaltning (UU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över motioner om utrikesförvaltningens organisation.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:UU2y.

SD- , KD- och L-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

Inför utrikesrådet (FAC)

Information inför utrikesrådet (FAC) från kabinettssekreterare Annika Söder, departementsråd Louise Calais och kansliråd Anna Uggla, samtliga från UD.

Kabinettssekreteraren informerade utskottet att den kommenterade dagordningen under punkt 7 gav en felaktig bild av innehållet i EU:s uttalande den 26 januari 2019 om situationen i Venezuela.

Den korrekta meningen är ”EU:s uttalande den 26 januari uppmanar till fria, transparenta och trovärdiga presidentval i enlighet med internationella demokratiska standarder och Venezuelas konstitution.”

Ledamöternas frågor besvarades.


§ 5

Information om viss konsulär fråga

Information från kabinettssekreterare Annika Söder från UD om viss konsulär fråga.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Utrikesutskottets prioriteringar för mandatperioden 2018-2022

Diskussion om utskottets prioriteringar för mandatperioden

2018-2022.

Ärendet bordlades.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 8

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om:

– den inbjudan som gått ut från Talmannen avseende ett seminarium om riksdagen, partierna och EU. Seminariet genomförs i samarbete med Sieps och äger rum onsdagen den 6 mars 2019 i Andrakammarsalen.

Utskottet beslutade om att:

– besöka Helsingfors den 4-5 mars 2019.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 februari 2019 kl. 08:00.

Vid protokollet

Martin Broberg

Justeras den 28 februari 2019


Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:22

§ 1

§ 2-5

§ 6-9

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Vice ordförande)

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Ordförande)

Olle Thorell (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Björn Söder (SD)

X

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

Johanna Jönsson (C)

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

Magdalena Schröder (M)

X

X

X

Jamal El-Haj (S)

O

O

O

Pål Jonson (M)

X

X

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

O

O

O

Ann-Sofie Alm (M)

X

X

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

O

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Magnus Ek (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.