Protokoll utskottssammanträde 2018/19:23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:23

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:23

DATUM

2019-03-12

TID

11.00–11.12

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:22.

§ 2

Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Arbetsmiljö och arbetstid (AU10)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.
  • Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse
    (dnr 1735-2018/19). Se bilaga 2.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den

14 mars 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Susanne Palm

Justeras den 14 mars 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:23

§1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

Erik Bengtzboe (M), andre vice ordf.

X

Patrik Björck (S)

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

X

Martin Ådahl (C)

Ali Esbati (V)

O

Ellen Juntti (M)

Ebba Hermansson (SD)

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

Serkan Köse (S)

X

Alexander Christiansson (SD)

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

X

Hanif Bali (M)

X

Marianne Pettersson (S)

O

Josefin Malmqvist (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

X

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Lars Beckman (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Vakant (MP)

Annika Qarlsson (C)

X

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

EXTRA SUPPLEANTER

Johanna Rantsi (M)

O

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.