Protokoll utskottssammanträde 2018/19:23

Justitieutskottets protokoll 2018/19:23

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:23

DATUM

2019-03-28

TID

10.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att prao-eleverna Eric Quiding och Stella Loord fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Besök av säkerhetspolisen

Säkerhetspolischef Klas Friberg, Martin Talvik och Nina Odermalm Schei informerade.

§ 3

Förslag till förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning,

Fråga om Europaparlamentets styrning av den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

Utskottet överlade med statssekreterare Elisabeth Backteman, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslag till ny förordning om en europeisk gräns och kustbevakning och fråga om Europaparlamentets styrning av den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

Underlaget utgjordes av promemoria överläggning Frontex (dnr: 1997-2018/19). Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian.

Företrädarna för S, M, SD, C, KD, L och MP förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Företrädaren för V anmälde en avvikande mening och förklarade att hon inte kan ställa sig bakom regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:22.

§ 5

Processrättsliga frågor (JuU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2018.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU12.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

SD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 6

Unga lagöverträdare (JuU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2018.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU15.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 7

Våldsbrott och brottsoffer (JuU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2018.

Ärendet bordlades.

§ 8

Terrorism (JuU16)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018.

Ärendet bordlades.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 10

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 3.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdagen den 4 april 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Amanda Forsberg

Justeras den 4 april 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:23

§ 1

§ 2-11

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

Johan Forssell (M)

-

X

Petter Löberg (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

-

-

Adam Marttinen (SD)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Johan Hedin (C)

-

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

Louise Meijer (M)

-

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

Juno Blom (L)

X

X

Henrik Vinge (SD)

-

-

Rasmus Ling (MP)

X

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

Sten Bergheden (M)

Hans Hoff (S)

Josefin Malmqvist (M)

X

Richard Jomshoff (SD)

X

X

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

X

Jessica Thunander (V)

Arin Karapet (M)

Alexandra Anstrell (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Johan Pehrson (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Karolina Skog (MP)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Henrik Edin (L)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-03-26

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.