Protokoll utskottssammanträde 2018/19:24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:24

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:24

DATUM

2019-03-14

TID

10.00–10.29

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:23.

§ 2

Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen (AU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:AU6.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.
SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Integration (AU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:AU7.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.
SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:AU8.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.
SD-, C-, V- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Arbetsrätt (AU9)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inbjudan till interparlamentarisk konferens om EU:s framtid, Bukarest 1–2 april 2019

Utskottet behandlade fråga om deltagande i interparlamentarisk konferens om EU:s framtid i Bukarest den 1–2 april 2019.

Utskottet beslutade att två ledamöter kan delta.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde nyheter på sammanträdesplanen.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den

26 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 26 mars 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:24

§1-3

§ 4

§ 5-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

Erik Bengtzboe (M), andre vice ordf.

X

X

X

Patrik Björck (S)

Saila Quicklund (M)

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

X

Martin Ådahl (C)

X

O

X

Ali Esbati (V)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

Ebba Hermansson (SD)

Johan Andersson (S)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

O

O

Serkan Köse (S)

X

X

X

Alexander Christiansson (SD)

X

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

O

O

O

Josefin Malmqvist (M)

Henrik Vinge (SD)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

O

O

Ciczie Weidby (V)

O

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

O

X

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Lars Beckman (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Vakant (MP)

Annika Qarlsson (C)

O

X

O

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

EXTRA SUPPLEANTER

Johanna Rantsi (M)

O

O

O

Henrik Edin (L)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.