Protokoll utskottssammanträde 2018/19:25

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:25

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:25

DATUM

2019–03–26

TID

11:00–12:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Möte med Sidas ramorganisationer

Monica Lorensson, Plan International Sverige, Anna Tibblin, We Effect, Cecilia Nilsson Kleffner, Diakonia samt Lena Ingelstam, Rädda Barnen, lämnade information om ramorganisationernas verksamhet.

Deltog och svarade på frågor gjorde även Anders Malmstigen, Svenska missionsrådet, Andreas Stefansson, Svenska Afghanistankommittén, Niclas Lindgren, PMU, Ruben Wågman, Union to Union, Anna Sundström, Olof Palmes Internationella Center, Anna Stenvinkel, Forum Syd, Victor Åström, Naturskyddsföreningen, Erik Lysén, Svenska kyrkan, Petra Tötterman Andorff, Kvinna till Kvinna, Louise Lindfors, Afrikagrupperna, Anna-Karin Johansson, RFSU, Håkan Wirtén, WWF, Minna Ljunggren, Röda Korset, Peter Sörbom, CONCORD, och Jesper Hansen, My Right.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 mars 2019 kl. 09:30.


Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 28 mars 2019

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:25

§1

§2

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) Ordförande

X

X

Hans Wallmark (M) Vice ordförande

O

Olle Thorell (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Håkan Svenneling (V)

O

O

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Björn Söder (SD)

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

Aylin Fazelian (S)

Fredrik Malm (L)

Ludvig Aspling (SD)

X

X

Janine Alm Ericsson (MP)

X

X

Johanna Jönsson (C)

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

O

O

Magdalena Schröder (M)

X

X

Jamal El-Haj (S)

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forsell (L)

X

X

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Magnus Ek (C)

Lotta Johansson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Hanna Bergstedt (S) extra suppleant

Henrik Edin (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.