Protokoll utskottssammanträde 2018/19:25

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:25

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:25

DATUM

2019-03-12

TID

11:00–12:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från LIF de forskande läkemedelsföretagen

Verkställande direktören Anders Blanck, samhällspolitiske chefen Jonas Vikman och sakkunnige Maria Fagerquist informerade om LIF – de forskande läkemedelsföretagens verksamhet.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:24.

Grundläggande om utbildningen (UbU8)

Utskottet fortsatte beredningen av motioner.

Ärendet bordlades.

Högskola (UbU13)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 mars 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 14 mars 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:25

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

X

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

X

X

Kristina Axén Olin (M)

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Fredrik Christensson (C)

X

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

O

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

O

X

Linus Sköld (S)

X

X

X

Jimmy Loord (KD)

X

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

X

X

Gustav Fridolin (MP)

X

X

X

Mats Persson (L)

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

Noria Manouchi (M)

X

X

X

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

O

X

O

Mattias Vepsä (S)

O

O

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

O

X

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.