Protokoll utskottssammanträde 2018/19:26

Justitieutskottets protokoll 2018/19:26

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:26

DATUM

2019-04-25

TID

10.00-10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Riksrevisionen presenterar sin granskningsrapport ”Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet – brister i styrning och uppföljning” (RIR 2019:11)


Jörgen Lindström och Linnéa Olander från Riksrevisionen presenterade granskningsrapporten.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:25.

§ 3

Terrorism (JuU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2018.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU16.

M, SD, C, KD och L -ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden (JuU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:60.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU17.

§ 5

Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor(JuU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:71 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU21.

C, V och L-ledamöterna anmälde reservationer.

C och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 6

En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden (JuU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:66.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU22.

§ 7

Stärkt ordning och säkerhet i domstol (JuU23)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:81 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Skärpt straff för subventionsmissbruk (JuU24)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:78.

Ärendet bordlades.

§ 9

Förstärka återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning (JuU25)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:77 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 (JuU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet

över skrivelse 2018/19:75.

Ärendet bordlades.

§ 11

Uppföljningsgrupp

Utskottet beslutade att till ledamöter i utskottets uppföljningsgrupp utse Petter Löberg (S), Linda Westerlund Snecker (V), Ingemar Kilhström (KD) och Jonny Cato Hansson (C).

§ 12

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 13

Nästa sammanträde

Torsdagen den 2 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Amanda Forsberg

Justeras den 2 maj 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:26

§ 1-13

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

-

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Louise Meijer (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Juno Blom (L)

X

Henrik Vinge (SD)

-

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

Sten Bergheden (M)

Hans Hoff (S)

Josefin Malmqvist (M)

X

Richard Jomshoff (SD)

X

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

Jessica Thunander (V)

Arin Karapet (M)

Alexandra Anstrell (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Johan Pehrson (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Karolina Skog (MP)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Henrik Edin (L)

Mattias Vepsä (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-04-03

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.