Protokoll utskottssammanträde 2018/19:26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:26

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:26

DATUM

2019-03-12

TID

11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:25.

§ 2

Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit (SfU24)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:53.

Ärendet bordlades.

§ 3

Sjukförsäkringen (SfU20)

Utskottet behandlade motioner om sjukförsäkringen m.m.

Ärendet bordlades.

§ 4

Föräldraförsäkringen (SfU21)

Utskottet behandlade motioner om föräldraförsäkringen m.m.

Ärendet bordlades.

§ 5

Pensioner (SfU22)

Utskottet behandlade motioner om pensioner m.m.

Ärendet bordlades.

§ 6

Migration och asylpolitik (SfU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om migration och asylpolitik.

Ärendet bordlades.

§ 7

Anhöriginvandring (SfU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om anhöriginvandring.

Ärendet bordlades.

§ 8

Arbetskraftsinvandring (SfU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om arbetskraftsinvandring.

Ärendet bordlades.

§ 9

Medborgarskap (SfU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om medborgarskap.

Ärendet bordlades.

§ 10

Utrikes resor

Utskottet fortsatte diskussionen om syfte och resmål för utrikes resor under mandatperioden.

Ärendet bordlades.

§ 11

Kanslimeddelande

Anmäldes att riksdagen arrangerar Öppet hus i samband med Kulturnatt Stockholm lördagen den 27 april klockan 18–24. Ledamöter kan anmäla ev. deltagande till kansliet.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 14 mars 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 mars 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:26

§ 1–3

§ 4

§ 5

6–10

11–12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

X

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

X

X

Paula Bieler (SD)

O

O

O

X

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

X

X

O

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

X

X

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

O

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

X

X

X

Kadir Kasirga (S)

Hans Eklind (KD)

X

X

X

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

X

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

O

O

O

X

X

Mats Berglund (MP)

X

X

X

X

X

Arin Karapet (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

O

X

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

O

O

O

X

Christina Höj Larsen (V)

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

X

X

O

O

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

X

Anne Oskarsson (SD)

X

X

X

O

O

Karolina Skog (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Jimmy Loord (KD)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

X

X

X

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.