Protokoll utskottssammanträde 2018/19:27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:27

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:27

DATUM

2019-04-09

TID

11.00 – 12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Djurskydd (MJU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU11 efter vissa ändringar.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, MP- ledamöterna anmälde reservationer. V-ledamoten anmälde särskilda yttranden.

§ 2

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över
skrivelse 2018/19:115 och motioner.

Utskottet beslutade att avge yttrande. Ärendet bordlades.

§ 3

Besök från Tjeckiens miljöutskott

Utskottet beslutade att ta emot besök från Tjeckiens miljöutskott i utskottets sessionssal onsdagen den 15 maj 2019 kl. 10.00 – 11.00.

Följande ledamöter anmälde sitt deltagande: Kristina Yngwe (C), Maria Gardfjell (MP), Jessica Rosencrantz (M), Hanna Westerén (S), Betty Malmberg (M), Martin Kinnunen (SD), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Mats Nordberg (SD), Yasmine Eriksson (SD) och Staffan Eklöf (SD).

§ 4

Veterandag

Utskottet beslutade att ta emot före detta riksdagsledamöter i utskottets sessionssal under den s.k. veterandagen onsdagen den 15 maj 2019 kl. 14.45 – 15.30.

Följande ledamöter anmälde sitt deltagande: Kristina Yngwe (C), Maria Gardfjell (MP), Hanna Westerén (S), John Widegren (M), Elin Segerlind (V), Tina Acketoft (L) och Mats Nordberg (SD).

§ 5

Nästa sammanträde


Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 11 april 2019 kl. 08.00.

§ 6

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Esbjörn Wahlberg, C-kansliet, fick närvara under punkten 7.

§ 7

Information från Livsmedelsverket


Generaldirektör Annica Sohlström med medarbetare informerade om myndighetens verksamhet och för myndighetens aktuella frågor.

Vid protokollet

Justeras den 11 april 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:27

§ 1-6

§ 7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

-

-

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

-

-

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

-

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

-

-

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monica Haider (S)

X

-

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

X

-

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

O

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.