Protokoll utskottssammanträde 2018/19:27

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:27

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:27

DATUM

2019–04–02

TID

11:00–12:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:26 och besöksprotokollen 2018/19:9 och 2018/19:10

§ 2

Föredragning om avräkningar från biståndsramen och regeringens prioriteringar inom det biståndspolitiska området

Information från biståndsminister Peter Eriksson, politiskt sakkunniga Katarina Hellström och Björn Hummerdal, kansliråd Martin Mossberg och departementssekreterare Tommy Löfgren, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 4

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:
– ett möte med UD:s säkerhetspolitiska rapportörer äger rum tisdagen den 9 april kl. 12:15-13:45 i sessionssalen.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 4 april 2019 kl. 08:00.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 4 april 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:27

§ 1

§ 2

§ 3-5

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

Olle Thorell (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Pyry Niemi (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Håkan Svenneling (V)

O

O

Margareta Cederfelt (M)

Björn Söder (SD)

X

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

Aylin Fazelian (S)

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Magnus Ek (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

X

X

Magdalena Schröder (M)

X

X

Jamal El-Haj (S)

X

X

X

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

X

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

X

X

X

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

Henrik Edin (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.