Protokoll utskottssammanträde 2018/19:28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:28

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:28

DATUM

2019-04-23

TID

11.00–11.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:27.

§ 2

Extra ändringsbudget för 2019 AU1y

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:73 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:AU1y.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Utskottsresa till Danmark

Utskottet beslutade att göra en resa till Danmark den 25–27 juni 2019 bl.a. i syfte att studera den danska flexicurity-modellen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.
  • Kansliet informerade om EU-kommissionens meddelande om Effektivare beslutsfattande inom socialpolitiken: identifiering av områden för en övergång till omröstning med kvalificerad majoritet.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den

2 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 2 maj 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:28

§1-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

Erik Bengtzboe (M), andre vice ordf.

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

X

Martin Ådahl (C)

Ali Esbati (V)

Ellen Juntti (M)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

X

Serkan Köse (S)

Alexander Christiansson (SD)

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

X

Hanif Bali (M)

X

Marianne Pettersson (S)

Josefin Malmqvist (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

X

Ciczie Weidby (V)

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

O

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Lars Beckman (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Vakant (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

EXTRA SUPPLEANTER

Henrik Edin (L)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.