Protokoll utskottssammanträde 2018/19:28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:28

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:28

DATUM

2019-04-11

TID

08.00 – 09:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jordbruks- och fiskeriråd 15 april 2019

Landsbygdsminister Jennie Nilsson med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskerådet den 15 april 2019.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2018/19:26 och 27.

§ 3

Livsmedelspolitik (MJU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om livsmedelspolitik.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU12 efter vissa ändringar.

M-, SD-, C-, KD- ledamöterna anmälde reservationer. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Vattenvård (MJU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vattenvård.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU13 efter vissa ändringar.

M-, SD-, C-, V-, KD-, L- ledamöterna anmälde reservationer. C-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 5

Särskild information om situationen för torsk i Östersjön

På förslag av Elin Segerlind (V) beslutade utskottet att bjuda in landsbygdsminister Jennie Nilsson för att lämna information i fråga om arbetet med torsk och skarpsill i Östersjön samt Internationella havsforskningsrådets, ICES, rapportering om dessa bestånd.

Utskottet beslutade även att bjuda in representanter från ICES för att lämna information i fråga om ICES rapportering avseende statusen för bestånden av torsk och skarpsill i Östersjön.

§ 6

Återrapport efter konferens inom ramen för det rumänska ordförandeskapet 19-20 mars 2019

Malin Larsson (S) och Staffan Eklöf (SD) lämnade en redogörelse om sitt deltagande vid en konferens i Bukarest om reformarbetet av den gemensamma jordbrukspolitiken.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 23 april 2019 kl. 11.00.

§ 8

Information från Sportfiskarna

Generalsekreterare Sten Frohm med medarbetare informerade om förbundets aktuella frågor. Sportfiskarna avser att under våren bjuda in utskottets ledamöter till en exkursion till en ”gäddfabrik” på Södertörn.

Vid protokollet

Justeras den 23 april 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:28

§ 1-7

§ 8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

-

-

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

-

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

-

Marlene Burwick (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

-

Ulrika Heie (C)

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

X

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

O

-

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.