Protokoll utskottssammanträde 2018/19:29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:29

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:29

DATUM

2019-05-02

TID

10.00–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:28.

§ 2

Arbetsrätt AU9

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:AU9.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Arbetsmiljö och arbetstid AU10

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:AU10.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.
  • Kanslichefen anmälde proposition 2018/19:105 Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister.
  • Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 2176-2018/19). Se bilaga 2.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den

7 maj 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Susanne Palm

Justeras den 7 maj 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:29

§1-2

§3-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

X

Vakant (M), andre vice ordf.

Patrik Björck (S)

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

Martin Ådahl (C)

Ali Esbati (V)

X

O

Ellen Juntti (M)

X

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

Sofia Damm (KD)

Serkan Köse (S)

X

X

Alexander Christiansson (SD)

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

O

O

Hanif Bali (M)

X

X

Marianne Pettersson (S)

O

O

Josefin Malmqvist (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

X

X

Ciczie Weidby (V)

O

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Lars Beckman (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Vakant (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

EXTRA SUPPLEANTER

Henrik Edin (L)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.