Protokoll utskottssammanträde 2018/19:29

Justitieutskottets protokoll 2018/19:29

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:29

DATUM

2019-05-09

TID

10.00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikanten Liva Smetana fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:28.

§ 3

Stärkt ordning och säkerhet i domstol (JuU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:81 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU23.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Skärpt straff för subventionsmissbruk (JuU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:78.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU24.

§ 5

Förstärkta återfallsbyggande åtgärder vid villkorlig frigivning (JuU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:77 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU25.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 2.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 16 maj 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:29

§ 1-7

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

X

Petter Löberg (S)

-

Carl-Oskar Bohlin (M)

-

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Louise Meijer (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Juno Blom (L)

X

Henrik Vinge (SD)

-

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

X

Sten Bergheden (M)

O

Hans Hoff (S)

Josefin Malmqvist (M)

Richard Jomshoff (SD)

X

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

Jessica Thunander (V)

Arin Karapet (M)

Alexandra Anstrell (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Johan Pehrson (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Karolina Skog (MP)

Noria Manouchi (M)

X

Lars Andersson (SD)

Bo Broman (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Henrik Edin (L)

Mattias Vepsä (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-04-26

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.