Protokoll utskottssammanträde 2018/19:29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:29

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:29

DATUM

2019-03-28

TID

10.30–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:28.

§ 2

Migration och asylpolitik (SfU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om migration och asylpolitik.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU16.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

SD-, C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna (SfU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:55.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU23.

§ 4

Utskottets arbetsrutiner

Utskottet enades om vissa arbetsrutiner enligt bilaga 3.

§ 5

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 april 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 9 april 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:29

§ 1–2

§ 3–6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Paula Bieler (SD)

X

O

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

O

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Julia Kronlid (SD)

O

X

Kadir Kasirga (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

Vakant (L)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

O

Mats Berglund (MP)

X

X

Arin Karapet (M)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

X

X

Marianne Pettersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

X

O

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

X

O

Christina Höj Larsen (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

O

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

O

X

Karolina Skog (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

X

X

Jonny Cato Hansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Jimmy Loord (KD)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.