Protokoll utskottssammanträde 2018/19:29

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:29

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:29

DATUM

2019–04–09

TID

11:00–11:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information inför IMF/WB:s vårmöten (tillsammans med FiU)

Information inför IMF:s och Världsbankens vårmöten från finansminister Magdalena Andersson, statssekreterare Max Elger, departementsrådet Daniel Sunesson, departementssekreterare Carl-Henrik Olaison Jacobsson och rättssakkunnige Erik Blommé, Finansdepartementet, ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, kanslirådet Alexandra Berg von Linde och politiskt sakkunniga Katarina Hellström, Utrikesdepartementet, samt vice riksbankschef Per Jansson, senior ekonom Ola Medelberg och ekonom Maria Kangas, Riksbanken.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 april 2019 kl. 09:30.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 11 april 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:29

§ 1

§ 2

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

Olle Thorell (S)

Hans Rothenberg (M)

X

X

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

O

O

Björn Söder (SD)

O

O

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

O

Lars Adaktusson (KD)

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

Fredrik Malm (L)

Ludvig Aspling (SD)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Magnus Ek (C)

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

O

O

Magdalena Schröder (M)

O

Jamal El-Haj (S)

O

O

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

Henrik Edin (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.