Protokoll utskottssammanträde 2018/19:2

Justitieutskottets protokoll 2018/19:2

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:2

DATUM

2018-10-04

TID

10.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att tjänstemän från EU-nämndens kansli och tjänstemän från sekretariatet EU-samordning fortsättningsvis får närvara vid justitieutskottets sammanträden under de sammanträdespunkter som rör överläggningar och information om EU-frågor.

§ 2

Information från Regeringen inför RIF-råd den 11-12 oktober 2018

Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare informerade.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:1.

§ 4

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 5

Nästa sammanträde

Torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 11 oktober 2018

Fredrik Lundh Sammeli


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:2

§ 1

§ 2-5

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

Tomas Tobé (M)

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

-

X

Kristina Axén Olin (M)

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

Henrik Vinge (SD)

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

Josefin Malmqvist (M)

O

O

Hans Hoff (S)

Alexandra Anstrell (M)

O

O

Richard Jomshoff (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

O

O

Jessica Thunander (V)

O

O

Arin Karapet (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

O

O

Jennie Åfeldt (SD)

Annica Hjerling (MP)

Noria Manouchi (M)

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-10-02