Protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

Justitieutskottets protokoll 2018/19:30

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019-05-16

TID

10.00-10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:JuU29

§ 2

Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet - anpassningar till EU:s dataskyddsreform (JuU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/18:65.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU26.

§ 3

Vårändringsbudget för 2019 (JuU3y)


Utskottet behandlade yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:JuU3y.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten (JuU27)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:86 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt (JuU28)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:96 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Vapenfrågor (JuU29)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018.

Ärendet bordlades.

§ 7

Utskottsinitiativ

SD-ledamöterna förslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 2.

Ärendet bordlades.

§ 8

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 3.

§ 9

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 4.

§ 10

Nästa sammanträde

Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11.00.

– Vid protokollet

– Virpi Torkkola

– Justeras den 28 maj 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:30

§ 1-5

§ 6-10

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Johan Hedin (C)

-

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

X

O

Katja Nyberg (SD)

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

Carina Ödebrink (S)

-

-

Juno Blom (L)

X

X

Henrik Vinge (SD)

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

X

X

Sten Bergheden (M)

O

X

Hans Hoff (S)

Josefin Malmqvist (M)

Richard Jomshoff (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

X

Jessica Thunander (V)

Arin Karapet (M)

Alexandra Anstrell (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Johan Pehrson (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Karolina Skog (MP)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Bo Broman (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Henrik Edin (L)

Mattias Vepsä (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-05-10

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.