Protokoll utskottssammanträde 2018/19:31

Justitieutskottets protokoll 2018/19:31

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:31

DATUM

2019-05-28

TID

11.00-11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Regeringen lämnade information inför RIF-råd den 6-7 juni 2019

Inrikesminister Mikael Damberg och statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare lämnade information.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:30

§ 3

Vapenfrågor (JuU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2018.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Tisdagen den 11 juni 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 11 juni 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:31

§ 1

§ 2-4

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Johan Hedin (C)

-

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

X

O

Katja Nyberg (SD)

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

Juno Blom (L)

X

X

Henrik Vinge (SD)

-

-

Rasmus Ling (MP)

X

-

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

Sten Bergheden (M)

O

X

Hans Hoff (S)

Josefin Malmqvist (M)

Richard Jomshoff (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

X

Jessica Thunander (V)

Arin Karapet (M)

Alexandra Anstrell (M)

O

O

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Johan Pehrson (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Karolina Skog (MP)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Bo Broman (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Henrik Edin (L)

Mattias Vepsä (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-05-10

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.