Protokoll utskottssammanträde 2018/19:31

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:31

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:31

DATUM

2019-04-25

TID

10.30–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:30.

§ 2

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Ärendet bordlades.

§ 3

Kanslimeddelanden

Anmäldes att utskottet besöker Pensionsmyndigheten onsdagen den 12 juni 2019.

§ 4

Utrikes resor

Utskottet beslutade att ha som inriktning att företa två samtidiga delegationsresor till dels Egypten–Tunisien dels Spanien–Grekland den 6–11 januari 2020.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 7 maj 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:31

§ 1–5

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Paula Bieler (SD)

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

Julia Kronlid (SD)

X

Kadir Kasirga (S)

X

Hans Eklind (KD)

X

Björn Petersson (S)

X

Barbro Westerholm (L)

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

Mats Berglund (MP)

X

Arin Karapet (M)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

O

Marianne Pettersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

O

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

O

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

O

Karolina Skog (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Martina Johansson (C)

X

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Roza Güclü Hedin (S)

Erica Nådin (S) extra suppleant

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.