Protokoll utskottssammanträde 2018/19:33

Socialutskottets protokoll 2018/19:33

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:33

DATUM

2019-06-11

TID

11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från den nationella cancersamordnaren Hans Hägglund

Den nationella cancersamordnaren Hans Hägglund med medarbetare informerade om arbetet och aktuella frågor. Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Information från socialminister Lena Hallengren

Socialminister Lena Hallengren med medarbetare informerade om regeringens arbete när det gäller cancervården. Deltagare se bilaga 3.

§ 3

Information från riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)

Sekretariatschef Thomas Larue, från riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS) informerade inför EPTA-konferensen (European Parliamentary Technology Assessment) den 11 oktober i riksdagen på temat ”Technologies in elderly care”.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:32.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för perioden 23 maj – 4 juni 2019 anmäldes.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen och ett besök den 18 juni av en parlamentarisk delegation från tyska Bundestag. Ledamöter som vill delta kan anmäla sig till kansliet.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 4 anmäldes.

§ 8

Övriga frågor

Ordföranden tackade ledamöterna och kansliet för ett gott samarbete under detta riksmöte och tillönskade alla en skön sommar.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde preliminärt ska äga rum torsdag den 26 september 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 juni 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:33

§ 1

§ 2

§ 3-9

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

Yasmine Bladelius (S)

X

X

X

Dag Larsson (S)

X

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

O

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

X

X

X

Maj Karlsson (V)

O

O

O

Åsa Coenraads (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.