Protokoll utskottssammanträde 2018/19:34

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:34

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:34

DATUM

2019–05–07

TID

11:00–11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:33

§ 2

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 (UU8)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:104 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Uppföljning av Riksrevisionens s.k. gemensamma kostnader för myndighetens internationella utvecklingssamarbete

Utskottet beslutade om att genomföra en granskning av Riksrevisionens s.k. gemensamma kostnader för myndighetens internationella utvecklingssamarbete.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 5

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– ledamöter i arbetsmarknadsutskottet, EU-nämnden, näringsutskottet och utrikesutskottet bjuds in till lunch på Sveriges riksbank den 18 juni kl. 12:00-13:30. Riksbanken återkommer med inbjudan direkt till ledamöter.

– utskottsledamöter som önskar delta i Talman Andreas Norléns möte med Iraks utrikesminister Mohamed Al-Hakim onsdagen den 15 maj kl. 09:00-09:50 anmäler sig på grön anmälningsblankett.

– inbjudan till Stockholm Forum on Peace and Development ett samarrangemang mellan UD och SIPRI har inkommit. Anmälan görs direkt till arrangören enligt grön blankett.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 9 maj 2019 kl. 09:30.

Vid protokollet

Martin Broberg

Justeras den 9 maj 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:34

§ 1-2

§ 3-6

§

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

Olle Thorell (S)

Hans Rothenberg (M)

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Magnus Ek (C)

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

Magdalena Schröder (M)

O

O

Jamal El-Haj (S)

X

X

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

O

O

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

Henrik Edin (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.