Protokoll utskottssammanträde 2018/19:35

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:35

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:35

DATUM

2019–05–09

TID

09:30–11:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:34

§ 2

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (UU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:115 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UU10

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. M- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Norden (UU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:90 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Vårändringsbudgeten (UU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:99 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inför utrikesrådet

Information inför utrikesrådet (FAC) från utrikesråd Anna-Karin Eneström, kansliråd Anna Uggla och departementssekreterare Felix Bengtson, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Inför utrikesrådet – utveckling (FAC-utveckling)

Information inför utrikesrådet - utveckling (FAC-utveckling) från statssekreterare Per Olsson Fridh, utrikesråd Johannes Oljelund och kansliråd Anna Hällerman, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:
– ta emot besök av utskottet för ”Ethnic Affairs” vid Kinas nationella folkkongress den 28 maj kl. 09:50-10:50.
– utskottet i samband med att UK:s biståndskommitté tas emot för möte den 4 juni kl. 11:15-12:00 står värd för en lunch i Partimatsalen 12:00-13:00.

Utskottet informerades om att:
– debattlista för UU10 cirkulerats.
– Försvarsmaktens veterandag äger rum den 29 maj. Individuell inbjudan till Försvarsmaktens seminarier och arrangemang på Gärdet har sänts ut av Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall till ledamöter och aktiva suppleanter.

Utskottet påmindes om att:
– ledamöterna har bjudits in till ett frukostmöte med rapportförfattarna av OECD-Dac:s Peer Review avseende Sverige, tillsammans med OECD-Dac:s ordförande Susanna Moorehead, onsdagen den 12 juni kl. 08:00-08:50.
– Riksdagen genomför återvändardag för tidigare ledamöter onsdagen den 15 maj. UU tar emot för möte och fika kl. 14:45-15:30.

§ 8

Aktuella EU-frågor

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

JOIN(2019) 3 final

Dokumentet läggs till handlingarna.

Europeiska rådets slutsatser 18 oktober 2018

Dokumentet läggs till handlingarna.

Rådets slutsatser 19 juni 2017

Dokumentet läggs till handlingarna.

JOIN (2019) 5 final

Utskottet kallar regeringen för information till utskottssammanträde den

13 juni 2019.

2018/19:FPM43 EU och Kina

Utskottet kallar regeringen för information till utskottssammanträde den

13 juni 2019.

EU-Kina gemensamt meddelande 9 april 2019

Utskottet kallar regeringen för information till utskottssammanträde den

13 juni 2019.

§ 9

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 maj 2019 kl. 09:30.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 16 maj 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:35

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7-10

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

Margareta Cederfelt (M)

X

O

O

O

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

X

X

Magnus Ek (C)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

Magdalena Schröder (M)

O

X

X

X

O

Jamal El-Haj (S)

O

O

O

O

O

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

O

O

O

O

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

X

X

X

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

O

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

Henrik Edin (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.