Protokoll utskottssammanträde 2018/19:36

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:36

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:36

DATUM

2019–05–16

TID

09:30–11:20

12:15–13:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:35

§ 2

Vårändringsbudget för 2019 (UU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:99 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:UU4y.

§ 3

Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU9)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:114 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 (UU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:104 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Norden (UU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:90, redogörelse 2018/19:NR1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Säkerhetspolitik (UU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Biståndsanalys

Information från kanslichefen Jan Pettersson och kommunikationsansvarig Nina Solomin, båda från Expertgruppen för biståndsanalys.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 8

Europarådets parlamentariska församling

Information från ordförande Boriana Åberg (M), vice ordförande Carina Ohlsson (S) och delegationssekreterare Petra Sjöström, samtliga från Europarådets svenska delegation.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 9

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 10

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– utskottet, som ett led i beredningen av betänkande UU12 säkerhetspolitiken, tisdagen den 28 maj får en presentation om Försvarsberedningen av dess ordförande Björn von Sydow och huvudsekreterare Tommy Åkesson. Presentationen lämnas på utskottssammanträdet. Efter sammanträdet och efter UFöU:s sammanträde ges utskottet möjlighet att i seminarieform kl. 12:15-13:30 lyssna till forskarpresentationer av Jakob Westberg (FHS) och Emma Sjökvist (FOI).

– Vietnams premiärminister Nguyễn Xuân Phúc besöker Stockholm den 27-28 maj med en delegation på drygt tio personer varav tre ministrar. Talmannen tar emot premiärministern för en arbetslunch och bjuder in 5-6 ledamöter från UU att delta.

Utskottet påmindes om att:

– utskottet får information från Riksrevisionen tisdagen den 11 juni om Riksrevisionens granskning 2019:17 ”Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete – förutsättningar för samverkan”, vilken publiceras den 28 maj.

Sammanträdet ajournerades kl. 11:20.

Sammanträdet återupptogs kl. 12:15.

§ 11

Nedrustning

Information från statsrådet Margot Wallström, kanslirådet Carl Magnus Eriksson, och politisk sakkunnig Magnus Nilsson, samtliga från Utrikesdepartementet.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11:00.

Vid protokollet

Martin Broberg

Justeras den 28 maj 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:36

§ 1-4

§ 5-6

§ 7

§ 8

§ 9-10

§ 11-12

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

X

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

O

O

O

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

O

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

X

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

X

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Magnus Ek (C)

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

O

O

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

O

O

X

X

X

O

Jamal El-Haj (S)

O

O

O

O

O

X

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

X

X

X

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

X

X

X

X

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

O

O

O

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

Henrik Edin (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.