Protokoll utskottssammanträde 2018/19:37

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:37

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:37

DATUM

2019-04-11

TID

12.00–12.27

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information

Ordföranden i riksdagens råd för Riksrevisionen rapporterade från senaste mötet i rådet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:34 och 35.

§ 3

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats proposition 2018/19:61 Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag.

§ 4

Riksrevisionens uppföljningsrapport

Kanslichefen anmälde att Riksrevisionens uppföljningsrapport 2019 överlämnats till riksdagens utskott.

§ 5

Ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2019

Biträdande kanslichefen anmälde utdelade utkast till ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2019.

§ 6

Besök

Kanslichefen anmälde en förfrågan om deltagande i talmanslunch som arrangeras i samband med ett inkommande besök av en delegation från Kenya onsdagen den 8 maj 2019.

Vice ordföranden Hans Ekström (S) samt ledamöterna Per-Arne Håkansson (S), Tuve Skånberg (KD), Bengt Eliasson (L) och Mikael Strandman (SD) avser att delta vid lunchen.

§ 7

Besök

Biträdande kanslichefen anmälde ett besök av juridikstudenter från Uppsala universitet den 25 april 2019. Ledamöterna Ida Karkiainen (S), Mikael Strandman (SD) och Jessica Wetterling (V) avser att ta emot besöket.


§ 8

Kommunala och regionala frågor (KU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU31.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 9

Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service (KU35)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:47 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU35.

SD- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 10

Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU29)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:30.

Vid protokollet

Justerat 2019-04-23

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-03-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:37

§ 1-7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

O

O

X

X

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

O

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

O

O

O

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

O

O

O

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

O

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

X

X

O

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande