Protokoll utskottssammanträde 2018/19:37

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:37

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:37

DATUM

2019–06–04

TID

09.00 – 10:30 10:50-12:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö

Utskottet inhämtade information om skogen som resurs och livsmiljö.

Inbjudna talare:

Per Angelstam

Professor Skogsmästarskolan, SLU

Göran Berndes

Professor Fysisk resursteori, Chalmers

Magnus Kindbom

Skogsdirektör LRF Skogsägarna

Annika Nordin

Professor Future Forests, SLU

Torgny Persson

Forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

Johanna Sandahl

Ordförande, Naturskyddsföreningen

Lena Dahl

Verksamhetschef, svenska FSC

Jonas Löfstedt

Regionchef, region mitt, Skogsstyrelsen

Linda Sahlén Östman

Revisionsdirektör, Riksrevisionen

Claes Svedlindh

Avdelningschef Naturavdelningen, Naturvårdsverket

Övriga inbjudna:

Anders Lindroth – KVA – –

Anders Pettersson – Allmänningarna Västerbotten

Anna Malmström Energimyndigheten

Annika Nordin – Future Forests, SLU

Bengt Ek – Föreningen skogen

Björn Jonsson – Länsstyrelsen Västerbotten

Camilla Sandström – Statsvetenskapliga inst. Umeå univ.

Caroline Rothpfeffer – Skogforsk –

Charlotte Brodén – StoraEnso –

Christian Rimpi – Jokkmokks allmänning

Dina Dedic – RISE bioeconomy –

Erik Petré – Sveriges häradsallmänningsförbund

Gabriel Mörner – Sveriges jordägareförbund

Gunnar Lindén – LRF Skogsägarna –

Hans Nilsagård – Näringsdepartementet

Jan Nordling – IVA – –

Jan Terstad – Miljödepartementet

Jenny Wik Karlsson – Svenska samernas riksförbund

Jonas Eriksson – Norra – – –

Karin Fällman – Sveriges allmänningsskogars förbund

Karin Perhans – Formas

Kjell Andersson – Svebio –

Lena Björck – Riksrevisionen –

Lina Burnelius – Greenpeace –

Linda Berglund – WWF – – –

Lotta Norberg – Friluftsfrämjandet –

Lovisa Roos – Fältbiologerna – –

Malin Pettersson – Södra – –

Malin Sahlin – Naturskyddsföreningen

Monika Stridsman – KSLA – –

Mårten Larsson – Skogsindustrierna –

Ola Kårén – SCA – –

Olof Johansson – Sveaskog –

Per Funkquist – BillerudKorsnäs –

Per Hallerstig – Länsstyrelsen i Jönköpings län

Rickard Axdorff – Naturbrukarna –

Susanna Löfgren – Länsstyrelsen Jämtlands län

Tomas Lundmark – Inst. för skogens ekologi och skötsel, SLU

Ulrika Rosenberg – Fagersta kommun –

§ 2

Nästa sammanträde

Tisdagen den 11 juni 2019 kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras den 11 juni 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:37

§ 1-2

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

-

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

Hanna Westerén (S)

X

Isak From (S)

X

John Widegren (M)

X

Runar Filper (SD)

X

Magnus Manhammar (S)

X

Elin Segerlind (V)

X

Betty Malmberg (M)

-

Martin Kinnunen (SD)

X

Malin Larsson (S)

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

Marlene Burwick (S)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mats Nordberg (SD)

X

Ulrika Heie (C)

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

X

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.