Protokoll utskottssammanträde 2018/19:38

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:38

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:38

DATUM

2019–06–04

TID

11:00–12:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:37

§ 2

Strategisk exportkontroll 2019 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:114 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UU9.

§ 3

Säkerhetspolitiken (UU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UU12.

§ 4

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 (UU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:104 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kina

Information från kabinettssekreterare Annika Söder, departementsråd Cecilia Ruthström Ruin, ministerråd Mattias Lentz och politiskt sakkunnig Johannes Danielsson, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:

– Olle Thorell (S) deltar i HLPF i New York i juli 2019.

– delta vid Gusp/Gsfp-konferensen i Helsingfors den 4-6 september.

– utskottet deltar med fyra ledamöter vid öppningen av Sverigehuset i Oslo den 5 september 2019, med ev. efterföljande bilateralt besök den 6 september.

Utskottet informerades om:

– kommande statsbesök från Sydkorea som kan komma att innebära att ledamöter bjuds in till Talman Andreas Norléns möte med Sydkoreas president i talmanskonferensen den 14 juni kl. 11:00-11:30 och till anförande av Sydkoreas president i Andrakammarsalen kl. 11:45-12:15.

– efterföljande besök från Världsbanken 4 juni kl. 12:00-12:30.

– att ledamöter från utbildningsutskottet eventuellt deltar på besök från Global Partnership for Education den 11 juni kl. 11:00-11:45.

– kansliet förutser att utskottet kan komma att sammanträda torsdagen den 11 juli för bl.a. FAC-föredragning.

– proposition 2017/18:285 som inkom till riksdagen i juli 2018, och Riksdagsordningens 11 kap. 16 § med regler om uppskov med avgörande av ärenden i särskilda fall.

Utskottet påmindes om:

– frukostmöte med rapportförfattarna av OECD-DAC:s Peer Review avseende Sverige, tillsammans med OECD-DAC:s ordförande Susanne Moorehead, onsdagen den 12 juni kl. 08:00-08:50. Kansliet har information om att ledamöterna Yasmine Posio (V) Margareta Cederfelt (M), Kerstin Lundgren (C), Janine Alm Ericson (MP) och Eva Lindh (S) är anmälda.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 juni 2019 kl. 08:00.

Vid protokollet

Martin Broberg

Justeras den 13 juni 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:38

§ 1-4

§ 5

§ 6-8

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Björn Söder (SD)

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Magnus Ek (C)

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

Magdalena Schröder (M)

X

X

X

Jamal El-Haj (S)

O

O

O

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

O

O

O

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

X

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

Katarina Olofsson (SD) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.