Protokoll utskottssammanträde 2018/19:3

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:3

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:3

DATUM

2018-10-11

TID

10.00–10.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:2.

§ 2

ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

Utskottet behandlade proposition 2017/18:272.

Ärendet bordlades.

§ 3

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse
    (dnr 189-2018/19). Se bilaga 2.
  • Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.
  • Kanslichefen informerade om en gemensam utskottsintroduktion tisdagen den 23 oktober 2018
    kl. 13.30-15.00.

§ 4

Övriga frågor

Ordföranden bjöd in till en gemensam utskottsaktivitet onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 16.00 efter voteringen.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 16 oktober 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:3

§ 1-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

Jessica Polfjärd (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

X

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

X

Ellen Juntti (M)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

X

Annelie Karlsson (S)

X

Alexander Christiansson (SD)

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

O

Hanif Bali (M)

Johanna Haraldsson (S)

David Josefsson (M)

O

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

O

Christian Carlsson (KD)

O

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Maria Ferm (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.