Protokoll utskottssammanträde 2018/19:3

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2018/19:3

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:3

DATUM

2018-11-29

TID

09.00–09.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:2.

§ 2

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:5 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UFöU1.

SD-,V- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:6 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UFöU2.

SD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen meddelade att kansliet utarbetat ett aktuelltutskick för ärendena.
  • Utskottet beslutade att ordföranden får mandat att justera dagens sammanträdesprotokoll eftersom detta är utskottets sista sammanträde.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras måndagen den 3 december 2018

Hans Wallmark


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Hans Wallmark (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Kenneth G Forslund (S)

X

Beatrice Ask (M)

X

Björn Söder (SD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Yasmine Posio (V)

X

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richtoff (SD)

Paula Holmqvist (S)

X

Lars Adaktusson (KD)

X

Olle Thorell (S)

Joar Forssell (L)

X

Sara Seppälä (SD)

Annica Hjerling (MP)

X

Hans Rothenberg (M)

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

X

Pål Jonson (M)

O

Mattias Ottosson (S)

Margareta Cederfelt (M)

Lars Andersson (SD)

X

Aylin Fazelian (S)

O

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

O

Alexandra Anstrell (M)

O

Josef Fransson (SD)

X

Heléne Björklund (S)

Mikael Oscarsson (KD)

Kalle Olsson (S)

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.