Protokoll utskottssammanträde 2018/19:40

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:40

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:40

DATUM

2019-06-13

TID

09:30–10:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Skolverket om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Generaldirektören Peter Fredriksson och undervisningsrådet Ingrid Essegård informerade om Skolverkets arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:39.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Nästa sammanträde

Höstens arbete i utskottet planeras att inledas den 12 september 2019.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 13 juni 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:40

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

Pia Nilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Patrick Reslow (SD)

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

O

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

Gudrun Brunegård (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Gustav Fridolin (MP)

X

Mats Persson (L)

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

O

Noria Manouchi (M)

O

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

X

Mattias Vepsä (S)

X

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.