Protokoll utskottssammanträde 2018/19:42

Finansutskottets protokoll 2018/19:42Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:42

Datum

2019-05-02

Tid

kl. 10.00-12.02

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om Redogörelse för penningpolitiken 2018

Riksbankschef Stefan Ingves sammanfattade Riksbankens rapport, Redogörelse för penningpolitiken 2018.

Opponenterna Anna Seim, Stockholms universitet och Robert Bergqvist, SEB gav sina synpunkter på redogörelsen och utformningen av penningpolitiken.

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick kommenterade opponenternas synpunkter.

Direktionen och opponenterna besvarade ledamöternas frågor.

§ 2

Nästa sammanträde
Tisdag den 7 maj kl. 11.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning

– – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:42

– – –

§1-2

Ledamöter

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

-

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

-

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

X

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.