Protokoll utskottssammanträde 2018/19:48

Finansutskottets protokoll 2018/19:48Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:48

Datum

2019-06-05

Tid

kl. 9.30-9.32

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Sammanträde vid arbetsplenum
Utskottet beslutade att sammanträda under arbetsplenum den 13 juni.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr 2018/19:47.

§ 3

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018 (FiU24)
Utskottet fortsatte beredningen av utvärdering av penningpolitiken.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU24.

§ 4

Nästa sammanträde

Tisdag 11 juni kl. 11.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:48

– – –

§1-4

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

-

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

-

Ulla Andersson (V)

-

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Johan Pehrson (L)

-

Sven-Olof Sällström (SD)

-

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

X

Ida Gabrielsson (V)

X

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

X

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.