Protokoll utskottssammanträde 2018/19:4

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:4

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:4

DATUM

2018-10-18

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:3.

§ 2

Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning (SfU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:254.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU5.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (SfU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:256.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU6.

§ 4

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (SfU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:270 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU7.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 5

Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (SfU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:275.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU8.


§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 23 oktober 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:4

§ 1–2

§ 3–6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Johan Forssell (M), ordf.

X

X

Rikard Larsson (S), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

Kadir Kasirga (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

O

O

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

O

Maria Ferm (MP)

X

Arin Karapet (M)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

Marianne Pettersson (S)

O

O

Josefin Malmqvist (M)

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

O

O

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

O

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Jimmy Loord (KD)

Sofia Damm (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.