Protokoll utskottssammanträde 2018/19:50

Finansutskottets protokoll 2018/19:50Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:50

Datum

2019-06-13

Tid

kl. 11.15-12.08

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:100, motioner och skatteutskottets yttrande (SkU6y).

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU20.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Vårändringsbudget för 2019 (FiU21)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:99, motioner och yttranden från andra utskott.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU21.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Årsredovisning för staten 2018 (FiU30)
Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:101.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU30.

–

§ 4

Stärkta åtgärder mot penningtvätt (FiU42)
Utskottet fortsatte att behandla fråga om en utredning om åtgärder mot penningtvätt.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU42.

§ 5

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (FiU43)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:118 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU43.

KD-ledamoten anmälde en reservation.

§ 6

Statens roll på betalmarknaden (FiU44)
Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2018/19:RB3.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU44.

§ 7

Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Ingemar Nilsson, rådets ordförande, och Jan Ericson, rådets vice ordförande, informerade utskottet och svarade på frågor.

§ 8

Internationella valutafonden IMF

Thomas Östros informerade om arbetet i IMF och svarade på frågor.

§ 9

Nästa sammanträde

Tisdag 18 juni kl. 13.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:50

– – –

§1-7

§8-9

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

-

-

Gunilla Carlsson (S)

-

-

Edward Riedl (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

-

Adnan Dibrani (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

-

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Johan Pehrson (L)

-

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

X

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

X

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

O

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

O

O

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.