Protokoll utskottssammanträde 2018/19:5

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:5

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:5

DATUM

2018-10-18

TID

10.00–12.02

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:4.

§ 2

Information från Arbetsförmedlingen

Generaldirektör Mikael Sjöberg med medarbetare informerade om aktuella frågor inom Arbetsförmedlingen.

Vid informationen närvarade även politiska sekreteraren Sofie Bergkvist (SD), politiskt sakkunniga Susanne von Tiedemann (C) och politiskt sakkunniga Nina Lind (C) samt utredaren Björn Lundberg (L).

§ 3

Information från Samhall

Verkställande direktör Monica Lingegård med medarbetare informerade om aktuella frågor inom Samhall.

Vid informationen närvarade även politiska sekreteraren Sofie Bergqvist (SD), politiskt sakkunniga Susanne von Tiedemann (C) samt utredaren Björn Lundberg (L).

§ 4

Möte med parlamentariker från jämställdhetsnätverket Arab Women Parliamentarians Network for Equality, torsdagen den 8 november 2018 

Utskottet behandlade fråga om att ta emot delegationen.

Utskottet beslutade att ledamöter som har möjlighet att delta anmäler detta till presidiet.

§ 5

Möte med parlamentariker från kvinnoutskottet i Sydafrikas parlament, torsdagen den 6 december 2018

Utskottet behandlade fråga om att ta emot delegationen.

Utskottet beslutade att ledamöter som har möjlighet att delta anmäler detta till presidiet.

§ 6

Kanslimeddelanden

- Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.

- Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 478-2018/19). Se bilaga 2.

- Kansliet informerade om EU-hänt 2018/19:1.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 23 oktober 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:5

§ 1-2

§ 3

§ 4-7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

X

X

Jessica Polfjärd (M)

X

X

X

Patrik Björck (S)

Saila Quicklund (M)

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

X

Martin Ådahl (C)

X

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

X

Alexander Christiansson (SD)

X

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

X

X

Hanif Bali (M)

O

O

O

Johanna Haraldsson (S)

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

O

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Christian Carlsson (KD)

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Maria Ferm (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.