Protokoll utskottssammanträde 2018/19:5

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:5

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:5

DATUM

2018-10-23

TID

11.00–12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:4.

§ 2

Information av Inspektionen för socialförsäkringen

Tf. generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare informerade om inspektionens rapporter

2018:15 Vem får avsättningar till tjänstepension? - En analys av tjänstepensionernas täckningsgrad baserad på deklarationsuppgifter

2018:16 Förändrad styrning av och i Försäkringskassan - En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning

2018:17 Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar - En redovisning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndigheten arbetar för att bidra till att målet uppnås

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 25 oktober 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:5

§ 1

§ 2–3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Johan Forssell (M), ordf.

X

X

Rikard Larsson (S), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

O

Katarina Brännström (M)

X

X

Paula Bieler (SD)

Teresa Carvalho (S)

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Julia Kronlid (SD)

X

X

Kadir Kasirga (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Maria Ferm (MP)

X

X

Arin Karapet (M)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

O

Ann-Sofie Alm (M)

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

Josefin Malmqvist (M)

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

O

O

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Jimmy Loord (KD)

Sofia Damm (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande