Protokoll utskottssammanträde 2018/19:5

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2018/19:5

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:5

DATUM

2019-05-16

TID

09.00–09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:4.

§ 2

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:69.

Ärendet bordlades.

§ 3

§ 4

Beslut om utskottssammanträde under arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade enhälligt att nästa sammanträde tisdagen den 28 maj 2019 kl. 12.00 får pågå efter kl. 12.00 då kammaren inleder arbetsplenum.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 28 maj 2019
kl. 12.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras tisdagen den 28 maj 2019

Kenneth G Forslund


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:5

–

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

Beatrice Ask (M), vice ordförande

X

Niklas Karlsson (S)

X

Hans Wallmark (M)

Björn Söder (SD)

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jan R Andersson (M)

Roger Richtoff (SD)

Paula Holmqvist (S)

X

Lars Adaktusson (KD)

X

Kalle Olsson (S)

O

Joar Forssell (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Hans Rothenberg (M)

X

SUPPLEANTER

Olle Thorell (S)

X

Pål Jonson (M)

Heléne Björklund (S)

O

Margareta Cederfelt (M)

X

Lars Andersson (SD)

Aylin Fazelian (S)

O

Kerstin Lundgren (C)

O

Håkan Svenneling (V)

Alexandra Anstrell (M)

X

Josef Fransson (SD)

X

Marie Axelsson (S)

O

Mikael Oscarsson (KD)

Pyry Niemi (S)

Allan Widman (L)

Sara Seppälä (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

Magdalena Schröder (M)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.