Protokoll utskottssammanträde 2018/19:6

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:6

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:6

DATUM

2018-10-23

TID

11.00–12.29

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:5.

§ 2

Information från Arbetsförmedlingen

Generaldirektör Mikael Sjöberg med medarbetare informerade om etableringsuppdraget.

Vid informationen närvarande även politiska sekreteraren Ulla Johansson (S), politiska sekreteraren Yasmin Khan (M), politiska sekreteraren Sofie Bergqvist (SD), politiskt sakkunniga Susanne von Tiedemann (C), politiskt sakkunniga Nina Lind (C) samt utredaren Sophia Metelius (L).

§ 3

Information från Delegationen mot segregation

Direktör Inger Ashing med medarbetare informerade om aktuella frågor inom Delegationen mot segregation.

Vid informationen närvarande även politiska sekreteraren Ulla Johansson (S), politiska sekreteraren Yasmin Khah (M), politiska sekreteraren Sofie Bergqvist (SD), politiskt sakkunniga Nina Lind (C) samt utredaren Sophia Metelius (L).

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 25 oktober 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:6

§ 1-3

§ 4-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

X

Jessica Polfjärd (M)

X

Patrik Björck (S)

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

Magnus Persson (SD)

Helén Pettersson (S)

X

X

Martin Ådahl (C)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

Annelie Karlsson (S)

X

X

Alexander Christiansson (SD)

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

O

X

Hanif Bali (M)

O

Johanna Haraldsson (S)

O

O

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

O

Ciczie Weidby (V)

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

O

O

Christian Carlsson (KD)

X

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Maria Ferm (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.