Protokoll utskottssammanträde 2018/19:6

Kulturutskottets protokoll 2018/19:6

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:6

DATUM

Torsdagen den 25 oktober 2018

TID

Kl. 9.30–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:5 av den 23 oktober 2018.

§ 2

En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället (KrU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället och en följdmotion (jfr prot. 2018/19:3.3).

Utskottet fattade beslut i ärendet.

Betänkande 2018/19:KrU3 justerades.

KD-ledamoten anmälde reservationer.
SD-, C- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Kultur i hela landet (KrU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:264 Kultur i hela landet (jfr prot. 2018/19:3.4).

Utskottet fattade beslut i ärendet.
Betänkande 2018/19:KrU4 justerades.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Information från Sveriges Television AB

Vd Hanna Stjärne, strategichef Jimmy Ahlstrand och strateg Johan Hartman, Sveriges Television AB, informerade om verksamheten samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 6 november 2018 kl. 10.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:6

– – – §§

1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordf.

D

Lawen Redar (S)

D

Lotta Finstorp (M)

D

Hans Hoff (S)

D

Annicka Engblom (M)

D

Aron Emilsson (SD)

D

Lars Mejern Larsson (S)

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

Anna Wallentheim (S)

D

Roland Utbult (KD)

D

Åsa Karlsson (S)

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

Anna Sibinska (MP)

D

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

John Weinerhall (M)

N

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

N

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jimmy Loord (KD)

Michael Anefur (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande