Protokoll utskottssammanträde 2018/19:6

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2018/19:6

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:6

DATUM

2019-05-28

TID

11.45–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:5.

§ 2

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:69.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UFöU3.

§ 3

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen meddelade att kommunikationsavdelningen kommer att utarbeta ett aktuelltutskick för ärendet.
  • Utskottet beslutade att ordföranden får mandat att justera dagens sammanträdesprotokoll eftersom detta är utskottets sista sammanträde.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras onsdagen den 29 maj 2019

Kenneth G Forslund


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:6

–

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

X

Beatrice Ask (M), vice ordförande

X

Niklas Karlsson (S)

O

Hans Wallmark (M)

X

Björn Söder (SD)

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richtoff (SD)

Paula Holmqvist (S)

X

Lars Adaktusson (KD)

Kalle Olsson (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Hans Rothenberg (M)

X

SUPPLEANTER

Olle Thorell (S)

X

Pål Jonson (M)

Heléne Björklund (S)

O

Margareta Cederfelt (M)

Lars Andersson (SD)

Aylin Fazelian (S)

O

Kerstin Lundgren (C)

Håkan Svenneling (V)

O

Alexandra Anstrell (M)

O

Josef Fransson (SD)

X

Marie Axelsson (S)

O

Mikael Oscarsson (KD)

X

Pyry Niemi (S)

Allan Widman (L)

Sara Seppälä (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Magdalena Schröder (M)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.