Protokoll utskottssammanträde 2019/20:11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:11

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:11

DATUM

2019-11-28

TID

11.00–12.04

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:10.

KD-ledamoten ansåg att det under §7 borde ha framgått att utskottets beslut att inte ta något initiativ föregicks av en omröstning huruvida förslaget om initiativ skulle bordläggas till ett senare sammanträde och att utskottet med röstsiffrorna 9 (S-, C-, L- och MP-ledamöterna) mot 8
(M-, SD, V- och KD-ledamöterna) beslutade att inte bordlägga förslaget.

§ 2

Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, åtföljd av medarbetare
från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om läget på Arbetsförmedlingen och om arbetet med reformeringen av myndigheten.

§ 3

Beslut om fortsatt sammanträde

Utskottet beslutade att fortsätta sammanträdet trots arbetsplenum i kammaren.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde nya ärenden i sammanträdesplanen.

Kanslichefen anmälde två skrivelser från regeringen,

2019/20:46 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete och 2019/20:48 Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
3 december 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 3 december 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:11

§1

§2-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

Martin Ådahl (C)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Josefin Malmqvist (M)

X

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

Sofia Damm (KD)

O

X

Serkan Köse (S)

X

X

Alexander Christiansson (SD)

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

Maria Arnholm (L)

X

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

O

O

Katarina Brännström (M)

Marianne Pettersson (S)

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

O

Ciczie Weidby (V)

O

O

Helena Bouveng (M)

Sara Gille (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

O

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Vakant (M)

Cassandra Sundin (SD)

Linda Lindberg (SD)

Maria Nilsson (L)

O

O

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.