Protokoll utskottssammanträde 2019/20:12

Civilutskottets protokoll 2019/20:12

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:12

DATUM

2019-11-28

TID

9.30–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:11.

§ 2

Budgetpropositionen – Utgiftsområde 18 (CU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och mo-tioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU1.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Information från Riksrevisionen

Riksrevisorn Helena Lindberg med medarbetare presenterade granskningsrapporten Stöd till renovering och energieffektivisering (RIR 2019:25).

§ 4

Övriga frågor

Information om talartider och fri replikrätt vid budgetdebatter hösten 2019 anmäldes.

Anmäldes en inbjudan från utrikesutskottet om offentlig utfrågning.

Utskottet beslutade att inte ha sammanträde den 10 december 2019.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 3 december 2019 kl. 11.00.


Vid protokollet

Justeras den 3 december 2019

Emma HultCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:12

§ 1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

X

Lars Beckman (M)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Sanne Lennström (S), tjl. 200517

-

Joakim Järrebring (S)

X

Robert Hannah (L)

X

Angelica Lundberg (SD)

X

David Josefsson (M)

X

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

Maria Stockhaus (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Louise Meijer (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Mikael Damsgaard (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Barbro Westerholm (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Joar Forssell (L)

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Sara Gille (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

Inga-Lill Sjöblom (S) ers. t.o.m 200517

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande